Kies wat bij u past

Wilt u direct aan de nieuwe eisen vanuit de Arbowet voldoen, kunt u op deze site een offerte aanvragen voor een basiscontract bij BlijWerkt, initiatiefnemer van deze site. We bieden drie abonnementen, die vanzelfsprekend voldoen aan de eisen van de nieuwe arbowetgeving: Activiteiten, Compleet en Duurzaam Inzetbaar.

Abonnement
Activiteiten
€ 35,-
per medewerker per jaar
Laag aansluittarief
Meer informatie
Offerte aanvragen
Meest gekozen
Abonnement
Compleet
€ 146,-
per medewerker per jaar
Zekerheid over kosten
Meer informatie
Offerte aanvragen
Abonnement
Duurzaam Inzetbaar
€ 254,-
per medewerker per jaar
De beste aanpak voor uw werknemers
Meer informatie
Offerte aanvragen
Abonnement
Activiteiten
Abonnement
Compleet
Abonnement
Duurzaam inzetbaar
Proactieve communicatie
Vaste contactpersoon voor uw organisatie en voor uw medewerkers met gratis welkomstgesprek
Nieuwsbrieven voor HR en toesturen van bedrijfsgerichte informatie aan uw personeelsvertegenwoordiging of OR
Bijwonen informatieve klantbijeenkomsten met gratis workshops over HR-thema's
Jaarlijks gratis bedrijfsgezondheidscheck
Werkgeversportal met alle info (contractgegevens, bedrijfsgegevens, verzuim, RI&E, PMO)
Basisdienstverlening
Voldoet aan Wet verbetering Poortwachter en de nieuwe Arbowet
Open spreekuur op initiatief werknemer
Digitale registratie ziek- en herstelmeldingen
Doorgeven beroepsziekten (anoniem) aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en aan werkgever, na toestemming van uw werknemer
Signaleren frequent verzuim, samengesteld verzuim, vangnet & zwangerschap, signaleren loon- en letselschade
Uitvoeren acties
Inzet eXpertiseCentrum en (bedrijfs-)arts
-
Spreekuurconsult met (bedrijfs-)arts
-
Verzuimcheck na 4 weken (verplicht indien niet eerder actie aangevraagd)
-
Opstellen concept Plan van Aanpak door VerzuimCoach
-
Probleemanalyse opstellen/bijstellen (inclusief consult of telefonisch interview)
-
Telefonische evaluatie Plan van Aanpak (door VerzuimCoach of praktijkondersteuner bedrijfsarts)
-
Inzet VerzuimCoach
-
Inzet praktijkondersteuner bedrijfsarts
-
Eerstejaars evaluatie
-
Actueel oordeel ziek uit dienst (inclusief consult en medisch resumé)
-
Actueel oordeel WIA (inclusief consult en medisch resumé)
-
Het (on)gevraagde advies over het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid
-
-
Overleg en nauwe samenwerking met de preventiemedewerker
-
-
Overleg met OR, Pvt of belanghebbende medewerkers
-
-
Sociaal- medisch en/of klantteamoverleg
-
-
Second opinion
-
Verstrekken medische info aan derden (andere arbodienst, medisch adviseur, verzekeraar etc.)
-
-
-
Duurzame inzetbaarheid
Advies en aanpak duurzame inzetbaarheid
-
-
Second opinion
-
Aanvullende modules en preventieve diensten
Binnen de abonnementen is er mogelijkheid om de modules preventiemedewerker, verzuimtraining en preventieadvies te bestellen. Dit kunt u bij het aanvragen van uw offerte aangeven.
optie
optie
optie
Naast de abonnementen bieden wij aanvullende diensten op het gebied van preventie. Ontdek alle mogelijkheden.
optie
optie
optie
Abonnement
Activiteiten
Abonnement
Compleet
Abonnement
Duurzaam inzetbaar