Kies wat bij u past

Wilt u direct aan de nieuwe eisen vanuit de Arbowet voldoen, dan kunt u op deze site een offerte aanvragen voor een basiscontract bij BlijWerkt, initiatiefnemer van deze site. Aanvullend op de abonnementen kunt u kiezen voor enkele modules. Ook als u interesse heeft in dienstverlening rondom de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, het Preventief Medisch Onderzoek, of u wilt uw preventiemedewerker een actuele training geven, kunt u een offerte aanvragen. Deze preventieve diensten kunnen ook los van de abonnementen worden afgenomen.

Aanvullende Modules en Overige diensten

Aanvullend op de abonnementen kunt u kiezen voor enkele modules: preventiemedewerker, verzuimtraining en preventieadvies. Ook kunt u, wanneer u interesse heeft in dienstverlening rondom de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, het Preventief Medisch Onderzoek, of u wilt uw preventiemedewerker een actuele training geven, daar een offerte voor aanvragen. Deze preventieve diensten kunnen ook los van de abonnementen worden afgenomen.