Abonnement
Duurzaam Inzetbaar
€ 254,-
per medewerker per jaar
De beste aanpak voor uw werknemers
Offerte aanvragen

Duurzaam Inzetbaar

Bij het abonnement Duurzaam Inzetbaar zijn de meeste activiteiten rondom verzuimbegeleiding inbegrepen in het tarief. Zo weet u waar u qua kosten waar u aan toe bent en komt u niet voor verrassingen te staan. Aanvullend hierop heeft u met dit abonnement een jaarlijks budget van € 100 per werknemer om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers structureel te bevorderen. Bij aanvang van het contract gaan we in gesprek over uw ambities en doelstellingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Op basis hiervan werken we een voorstel uit voor een meerjaren-aanpak op het gebied van duurzame inzetbaarheid, waarin we omschrijven waar de prioriteiten per jaar liggen en hoe we hier gezamenlijk mee aan de slag gaan. Jaarlijks maken we afspraken over de concrete activiteiten en geven hier invulling aan. Denk aan activiteiten als de uitvoering van een preventief medisch onderzoek, vitaliteitsbevordering, update van de RI&E, advies over fysieke belasting en de aanpak van werkdruk en agressie. Ook is afstemming met de bedrijfsarts inbegrepen, waarbij we op jaarbasis uitgaan van:

  • 35-49 werknemers: 4 uur
  • 50-99 werknemers: 6 uur
  • 100-249 werknemers: 10 uur
  • grotere organisaties, per 250 werknemers: 10 uur

U geeft hiermee invulling aan de belangrijkste wettelijke eisen op basis van de Arbowet. Het beschikbare budget per jaar is leidend. Natuurlijk is het mogelijk om de aanpak te intensiveren, in dat geval maken we aanvullende afspraken over de meerkosten.

Abonnement
Duurzaam Inzetbaar
Proactieve communicatie
Vaste contactpersoon voor uw organisatie en voor uw medewerkers met gratis welkomstgesprek
Nieuwsbrieven voor HR en toesturen van bedrijfsgerichte informatie aan uw personeelsvertegenwoordiging of OR
Bijwonen informatieve klantbijeenkomsten met gratis workshops over HR-thema's
Jaarlijks gratis bedrijfsgezondheidscheck
Werkgeversportal met alle info (contractgegevens, bedrijfsgegevens, verzuim, RI&E, PMO)
Basisdienstverlening
Voldoet aan Wet verbetering Poortwachter en de nieuwe Arbowet
Open spreekuur op initiatief werknemer
Digitale registratie ziek- en herstelmeldingen
Doorgeven beroepsziekten (anoniem) aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en aan werkgever, na toestemming van uw werknemer
Signaleren frequent verzuim, samengesteld verzuim, vangnet & zwangerschap, signaleren loon- en letselschade
Uitvoeren acties
Inzet eXpertiseCentrum en (bedrijfs-)arts
Spreekuurconsult met (bedrijfs-)arts
Verzuimcheck na 4 weken (verplicht indien niet eerder actie aangevraagd)
Opstellen concept Plan van Aanpak door VerzuimCoach
Probleemanalyse opstellen/bijstellen (inclusief consult of telefonisch interview)
Telefonische evaluatie Plan van Aanpak (door VerzuimCoach of praktijkondersteuner bedrijfsarts)
Inzet VerzuimCoach
Inzet praktijkondersteuner bedrijfsarts
Eerstejaars evaluatie
Actueel oordeel ziek uit dienst (inclusief consult en medisch resumé)
Actueel oordeel WIA (inclusief consult en medisch resumé)
Het (on)gevraagde advies over het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid
Overleg en nauwe samenwerking met de preventiemedewerker
Overleg met OR, Pvt of belanghebbende medewerkers
Sociaal- medisch en/of klantteamoverleg
Second opinion
Verstrekken medische info aan derden (andere arbodienst, medisch adviseur, verzekeraar etc.)
-
Duurzame inzetbaarheid
Advies en aanpak duurzame inzetbaarheid
Second opinion
Aanvullende modules en preventieve diensten
Binnen de abonnementen is er mogelijkheid om de modules preventiemedewerker, verzuimtraining en preventieadvies te bestellen. Dit kunt u bij het aanvragen van uw offerte aangeven.
optie
Naast de abonnementen bieden wij aanvullende diensten op het gebied van preventie. Ontdek alle mogelijkheden.
optie

De nieuwe wettelijke verplichtingen

De Arbowet is met ingang van 1 juli 2017 ingrijpend gewijzigd. Zo is er een verplicht basiscontract voor de arbodienstverlening, hebben uw werknemers het recht op een second opinion op het oordeel van de bedrijfsarts en wordt er meer aandacht aan preventie besteed.

Ontdek alles over het basiscontract

Heeft u uw arbodienstverlening goed geregeld?

Met de Basiscontract-check ziet u in één oogopslag of het huidige contract met uw arbodienst aan de minimumeisen vanuit de nieuwe Arbowet voldoet.

Doe de basiscontract-check