Abonnement
Activiteiten
€ 35,-
per medewerker per jaar
Laag aansluittarief
Offerte aanvragen

Activiteiten

Met het Activiteitenabonnement heeft u voor een laag starttarief toegang tot alle activiteiten op het gebied van arbodienstverlening. De aanvullende diensten die u afneemt, worden achteraf verrekend. Natuurlijk voldoet het Activiteitenabonnement aan de eisen vanuit de nieuwe Arbowet rondom het basiscontract en bent u verzekerd van de beste dienstverlening om uw verzuim laag te houden en de inzetbaarheid van uw personeel te bevorderen.

Abonnement
Activiteiten
Proactieve communicatie
Vaste contactpersoon voor uw organisatie en voor uw medewerkers met gratis welkomstgesprek
Nieuwsbrieven voor HR en toesturen van bedrijfsgerichte informatie aan uw personeelsvertegenwoordiging of OR
Bijwonen informatieve klantbijeenkomsten met gratis workshops over HR-thema's
Jaarlijks gratis bedrijfsgezondheidscheck
Werkgeversportal met alle info (contractgegevens, bedrijfsgegevens, verzuim, RI&E, PMO)
Basisdienstverlening
Voldoet aan Wet verbetering Poortwachter en de nieuwe Arbowet
Open spreekuur op initiatief werknemer
Digitale registratie ziek- en herstelmeldingen
Doorgeven beroepsziekten (anoniem) aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en aan werkgever, na toestemming van uw werknemer
Signaleren frequent verzuim, samengesteld verzuim, vangnet & zwangerschap, signaleren loon- en letselschade
Uitvoeren acties
Inzet eXpertiseCentrum en (bedrijfs-)arts
-
Spreekuurconsult met (bedrijfs-)arts
-
Verzuimcheck na 4 weken (verplicht indien niet eerder actie aangevraagd)
-
Opstellen concept Plan van Aanpak door VerzuimCoach
-
Probleemanalyse opstellen/bijstellen (inclusief consult of telefonisch interview)
-
Telefonische evaluatie Plan van Aanpak (door VerzuimCoach of praktijkondersteuner bedrijfsarts)
-
Inzet VerzuimCoach
-
Inzet praktijkondersteuner bedrijfsarts
-
Eerstejaars evaluatie
-
Actueel oordeel ziek uit dienst (inclusief consult en medisch resumé)
-
Actueel oordeel WIA (inclusief consult en medisch resumé)
-
Het (on)gevraagde advies over het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid
-
Overleg en nauwe samenwerking met de preventiemedewerker
-
Overleg met OR, Pvt of belanghebbende medewerkers
-
Sociaal- medisch en/of klantteamoverleg
-
Second opinion
-
Verstrekken medische info aan derden (andere arbodienst, medisch adviseur, verzekeraar etc.)
-
Duurzame inzetbaarheid
Advies en aanpak duurzame inzetbaarheid
-
Second opinion
-
Aanvullende modules en preventieve diensten
Binnen de abonnementen is er mogelijkheid om de modules preventiemedewerker, verzuimtraining en preventieadvies te bestellen. Dit kunt u bij het aanvragen van uw offerte aangeven.
optie
Naast de abonnementen bieden wij aanvullende diensten op het gebied van preventie. Ontdek alle mogelijkheden.
optie

De nieuwe wettelijke verplichtingen

De Arbowet is met ingang van 1 juli 2017 ingrijpend gewijzigd. Zo is er een verplicht basiscontract voor de arbodienstverlening, hebben uw werknemers het recht op een second opinion op het oordeel van de bedrijfsarts en wordt er meer aandacht aan preventie besteed.

Ontdek alles over het basiscontract

Heeft u uw arbodienstverlening goed geregeld?

Met de Basiscontract-check ziet u in één oogopslag of het huidige contract met uw arbodienst aan de minimumeisen vanuit de nieuwe Arbowet voldoet.

Doe de basiscontract-check