Keuze
Aanvullende modules
Preventiemedewerker
Verzuimtraining
Preventieadvies
Aanvullend op de abonnementen

Aanvullende Modules

Aanvullend op de abonnementen kunt u kiezen voor de modules preventiemedewerker, verzuimtraining en preventieadvies.

Module preventiemedewerker

Met de invoering van de nieuwe Arbowet wordt ook de rol van de preventiemedewerker belangrijker. Met deze module ondersteunen we uw preventiemedewerker met onze ééndaagse training preventiemedewerker, plus 8 uur inzet van onze consultants voor coaching on the job en als vraagbaak.

Module preventiemedewerker  € 1.714,00

Module verzuimtraining

Met behulp van onze praktische verzuimtraining voor een groep van maximaal 15 deelnemers leren uw leidinggevenden hoe om te gaan met ziekteverzuim van hun medewerkers.

Module verzuimtraining  € 1075,00

Module preventieadvies

U kunt per contractjaar een aantal uur consultant (veiligheidskundige, arbeidshygiënist, ergonoom, arbeids- en organisatieadviseur) vooraf bestellen. Dit geeft een aantrekkelijk voordeel en u weet waar u qua budget aan toe bent. Afhankelijk van uw behoefte kunt u deze uren besteden aan de RI&E of bijvoorbeeld vervolgadvies over veiligheid, fysieke belasting of werkdruk. De uren worden bij aanvang van het contractjaar gefactureerd en worden in het betreffende jaar besteed.

Module preventieadvies

  • 20 uur (5% korting) € 3.002,00
  • 40 uur (10% korting)  € 5.688,00

De nieuwe wettelijke verplichtingen

De Arbowet is met ingang van 1 juli 2017 ingrijpend gewijzigd. Zo is er een verplicht basiscontract voor de arbodienstverlening, hebben uw werknemers het recht op een second opinion op het oordeel van de bedrijfsarts en wordt er meer aandacht aan preventie besteed. Ontdek alles over het basiscontract

Heeft u uw arbodienstverlening goed geregeld?

Met onze Basiscontract-check ziet u in één oogopslag of het huidige contract met uw arbodienst aan de minimumeisen vanuit de nieuwe Arbowet voldoet. Doe de basiscontract-check