Er is van alles veranderd

De Arbowet is met ingang van 1 juli 2017 ingrijpend gewijzigd. Op deze site informeren wij u uitgebreid over de wetswijzigingen en de gevolgen voor de dagelijkse praktijk. Met de Basiscontract-check in 13 vragen ziet u in één oogopslag of u aan de nieuwe wetgeving voldoet, en welke stappen u kunt zetten om orde op zaken te stellen.

De nieuwe wettelijke verplichtingen

Zo is er een verplicht basiscontract voor de arbodienstverlening, hebben uw werknemers het recht op een second opinion op het oordeel van de bedrijfsarts en wordt er meer aandacht aan preventie besteed. De wijzigingen zijn vanaf 1 juli jl. van kracht gegaan. Ieder nieuw contract met een arbodienst of bedrijfsarts moet vanaf 1 juli 2017 direct aan alle nieuwe wettelijke eisen voldoen. Voor lopende contracten met een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts geldt dat de werkgever, waar van toepassing met instemming van OR of Pvt, van een overgangstermijn van maximaal één jaar gebruik kan maken.

Alle informatie over het basiscontract

Kies wat bij u past

Wilt u direct aan de nieuwe eisen vanuit de Arbowet voldoen, kunt u op deze site een offerte aanvragen voor een basiscontract bij BlijWerkt, initiatiefnemer van deze site. Aanvullend op de abonnementen kunt u kiezen voor enkele modules. Ook als u interesse heeft in dienstverlening rondom de Risico-Inventarisatie en &-Evaluatie, het Preventief Medisch Onderzoek, of u wilt uw preventiemedewerker een actuele training geven, kunt u een offerte aanvragen. Deze preventieve diensten kunnen ook los van de abonnementen worden afgenomen.

Abonnement
Activiteiten
€ 35,-
per medewerker per jaar
Laag aansluittarief
Meer informatie
Offerte aanvragen
Meest gekozen
Abonnement
Compleet
€ 146,-
per medewerker per jaar
Zekerheid over kosten
Meer informatie
Offerte aanvragen
Abonnement
Duurzaam Inzetbaar
€ 254,-
per medewerker per jaar
De beste aanpak voor uw werknemers
Meer informatie
Offerte aanvragen
Keuze
Aanvullende modules
Preventiemedewerker
Verzuimtraining
Preventieadvies
Aanvullend op de abonnementen
Meer informatie
Keuze
Overige diensten
RI&E
PMO
Training preventiemedewerker
De belangrijkste preventieve diensten
Meer informatie